fbpx

MEDLEMSBETINGELSER

Medlemsbetingelser

1. MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er peronligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til GROUND. Når du melder dig ind i GROUND, har du løbende måned + 1 måned i opsigelse. Man skal være fyldt 14 år, for at kunne tegne et medlemskab i GROUND.

2. MEDLEMSARMBÅND

For at få adgang til centret skal du benytte dit medlemsarmbånd. Medlemsarmbåndet medbringes ligeledes og indlæses i kundecomputeren. Medlemsarmbåndet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved overtrædelse heraf, bliver der pålagt et gebyr jf. den til enhver tid gældende pris samt ophør af medlemskab. Bliver dit medlemsarmbånd væk eller beskadiget købes et nyt i receptionen til gældende pris. Medlemsarmbånd købes i centret ved indmelding til kr. 100.

Glemt armbånd koster første gang kr. 0.

Glemt armbånd koster efterfølgende kr. 30.

 

3. BETALING

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab / automatisk kortbetaling trækkes dit månedlige beløb direkte på dit betalingskort. Du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra dit betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Administrationsgebyr kr. 9,5.

Har du købt en særlig kampagne skal du være opmærksom på, at de gældende kampagnevilkår og den månedlige faste pris, altid vil være gældende efter kampagneperiodens ophør.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder GROUND sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

 

4. MANGLENDE BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemsarmbånd blive spærret. GROUND forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via inkassofirma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI. Medlemsarmbånd vil først blive aktiveret igen, når restancen er betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation herpå. Medlemskabet kan ikke ændres eller bero sættes, hvis der forefindes en manglende betaling. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af GROUND.

 

5. VARIGHED/MEDLEMSKAB

DIBS-aftale / automatisk kortbetaling er et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den pågældende periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

 

6. BERO

DIBS-aftale / automatisk kortbetaling kan bero stilles for kr. 99 pr. gang – dog minimum 4 uger og maksimalt 6 mdr. Foretagelse af bero skal ske via mail. Denne er gyldig for dokumentation for bero perioden. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for bero perioden. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. bero sætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Kontantmedlemskaber kan ikke bero stilles. Bero regler vedr. kampagner fremgår af kampagne vilkår.

Endvidere kan et medlemskab i GROUND gebyrfrit bero sættes mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i GROUND i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for bero perioden og skal fremvises til personalet i GROUND.

 

7. OPSIGELSE

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab / automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse skal ske via mail til centret.

Ved opsigelse af dit medlemskab skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og tlf. nr.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved køb af kampagne kan medlemskabet først opsiges ved kampagnens udløb.

 

8. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

GROUND forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centret og via e-mail (til de medlemmer der har oplyst (korrekt) e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne. Efter endt kampagneperiode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste.

 

9. TRÆNING OG OPHOLD I CENTERET

Er en person under 14 år, kan der ikke tegnes medlemskab i GROUND. Personer under 18 år kan ikke melde sig ind i GROUND uden at have en forælder eller værge som anden betaler.

Du må gerne have din lift eller autostol med rundt i centret husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

Under træning skal der altid medbringes og benyttes et håndklæde samt anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Bar overkrop og bare fødder / klip-klapper er ikke tilladt. Udstyr og faciliteter skal ryddes op/tørres af efterhånden som træningen skrider frem.

 

10. PRIVAT VIRKSOMHED

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab. Dette gælder ligeså træningsvejledning, personlig træning og lign.

 

11. VIDEO/FOTO

Det er ikke tilladt at bruge GROUND lokaler til optagelse af video samt billeder med henblik på markedsføring uden en forudgående aftale med GROUND. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i GROUND omklædningsrum. Det er ikke tilladt at optage eller tage billeder af andre medlemmer uden deres tilladelser.

 

12. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm. Herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

 

13. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos GROUND. GROUND tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk lov om erstatningsret på området. Der gives ikke garanti for vægttab.

 

14. VÆRDIGENSTANDE

Træningstasker mm. skal opbevares i vores garderobeskabe og må ikke medbringes i holdsale eller i træningsområdet. GROUND bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Ej heller ved tyveri fra skabe.

 

15. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til at GROUND må behandle og opbevare oplysninger om dig, kontakte dig telefonisk samt løbende sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

 

16. ÆNDRINGER/AFLYSNING AF HOLD M.V.

GROUND forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i GROUND og / eller på www.ground.dk. Desuden kan GROUND samme dag aflyse hold eller ændre instruktør / holdtype såfremt der er sygdom eller ikke nok tilmeldte på holdet. Vi tager stilling til aflysning af hold 2 timer før holdstart samt kl. 22.00 aftenen i forvejen til morgenhold med start før kl. 10.00. Det er derfor af stor vigtighed, at du har tilmeldt dig det / de hold, du ønsker at deltage på. Ligeledes er det vigtigt at få afmeldt sig hold, man alligevel ikke har mulighed for at deltage på.

 

17. BOOKING OG AFBUD TIL HOLDTRÆNING OG PADEL TENNIS

Booking og afbud kan kun ske via www.ground.dk eller vores booking app ¨Sport Solution Booking¨. Der kan ikke bookes, afmeldes eller ændres via telefon / sms / e-mail eller Facebook. Afbud skal ske senest 2 timer før holdstart. Ved hold med start før kl. 10.00 kan du senest afmelde kl. 22.00 aftenen i forvejen. På vores Padel bane kan max bookes én tid pr. uge.  

Glemmer du at melde afbud på vores hold i vores holdsale, er gebyret ved DIBS / automatisk kortbetaling kr. 30,00. Gebyr bliver automatisk trukket via dit betalingskort ved næste trækning.

Glemmer du at melde afbud på vores Padel bane, er gebyret ved DIBS / automatisk kortbetaling kr. 120,00. Gebyret bliver automatisk trukket via dit betalingskort ved næste trækning.

Gebyrprisen for udeblivelse til vores hold kan ændres i forbindelse med Covid-19.

 

18. FREMMØDE

Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før timens start. Ved holdtræning og Padel tennis skal du fremmøde dig i receptionen på touch-screen. Vær opmærksom på at det kun er tilladt at fremmøde sig selv. Kom altid i god tid til timerne. Ved for sent fremmøde kan du, såfremt der er plads, deltage på timen, men bøde jf. §17 vil blive pålagt din konto. Personale kan ikke fremmøde dig.

 

19. VENTELISTE

Står du på venteliste, og der bliver plads til dig, vil du få besked via sms. Sms kræver, at du er tilmeldt sms-service og har givet tilsagn til, at du vil kontaktes via sms. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding på venteliste er senest 2 timer før holdstart. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud. Ventelisten køres 10 min. før holdstart.

 

20. PROGRAMLÆGNING, PERSONLIG TRÆNING OG LUKKEDE FORLØB

Individuel programlægning betales jf. gældende prisliste kontant ved booking i receptionen. Afbud skal ske senest 2 timer før den aftalte tid. Ved køb af personlig træning betales det aftalte beløb jf. gældende aftaler i centret. Afbud til personlig træning aftales med den pågældende træner. Køb af lukkede forløb betales ligeledes inden forløbet starter. Der refunderes ikke betaling ved afbud. Der kan om bookes en alm. programlægning 1 gang, 2. gang frafalder den og betalingen går tabt.

 

21. FORTRYDELSESRET

Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger udenfor for de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

 

22. KVITTERING

Kvitteringen for køb af medlemskab sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

 

23. KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

 

24. OPDATERING AF KORTDATA

Ved kontakt til GROUND kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan GROUND uden varsel inaktivere / afslutte medlemskabet.

 

25. DOPING

GROUND er medlem af Anti Doping Danmark. Medlemmer er forpligtiget til at lade sig teste for doping, hvis repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste, betragtes dette som en positiv prøve. En positiv prøve medfører øjeblikkelig bortvisning. Medlemmet skal endvidere betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle fitnesscentre, der er tilknyttet Anti-Doping Danmark.