MEDLEMSBETINGELSER

1. MEDLEMSKAB OG PRISER

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Dit medlemskab kræver et aktivt betalingskort. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Ground. Når du melder dig ind i Ground, har du løbende måned + 1 måned i opsigelse. Melder du dig ind på en kampagne, er der løbende måned + 1 måned i opsigelse efter endt kampagne. Man skal være fyldt 14 år, for at kunne tegne et medlemskab i Ground.

Priser:
Løbende medlemskaber:

Thriges Plads:
Alm. medlemskab: 269,- pr. måned + 199,- i oprettelse

+medlemskab: 289 ,- pr. måned + 199,- i oprettelse

Grønløkkevej:
Alm. medlemskab: 239,- pr. måned + 199,- i oprettelse

+medlemskab: 269 ,- pr. måned + 199,- i oprettelse

Kolding:
Alm. medlemskab: 239,- pr. måned + 199,- i oprettelse

+medlemskab: 269 ,- pr. måned + 199,- i oprettelse

Køb af medlemsarmbånd til 100,- for begge medlemskaber.

Dagspas: 59,- (træningen skal foregå i receptionens åbningstid).

Forudbetalte medlemskaber:
1 uges træning: 99,-
3 måneders træning: 1099,-
6 måneders træning: 1799,-

Medlemskaberne skal købes i receptionens åbningstid. Der skal tilkobles betalingskort ved oprettelse.
Køb af medlemsarmbånd til 100,- ved køb af forudbetalt medlemskab. Armbånd kan lånes af Ground ved 1 uges medlemskab og skal afleveres efter endt uge, ellers vil der trækkes 100,- på betalingskort.

2. MEDLEMSARMBÅND

For at få adgang til centret skal du benytte dit medlemsarmbånd. Medlemsarmbåndet indlæses i døren ved indgangspartiet. Medlemsarmbåndet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved overtrædelse heraf, bliver der pålagt et gebyr jf. den til enhver tid gældende pris. Bliver dit medlemsarmbånd væk eller beskadiget købes et nyt i receptionen til gældende pris. Medlemsarmbånd købes i centret ved indmelding til kr. 100.

Misbrug af medlemsarmbånd koster kr. 500.

Glemt armbånd koster første gang kr. 0.

Glemt armbånd koster efterfølgende kr. 30.

3. BETALING

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab / automatisk kortbetaling trækkes dit månedlige beløb direkte på dit betalingskort. Du betaler for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra dit betalingskort i begyndelsen af hver kalendermåned. Administrationsgebyr kr. 9,5.

Har du købt en særlig kampagne skal du være opmærksom på, at de gældende kampagnevilkår og den månedlige faste pris, altid vil være gældende efter kampagneperiodens ophør.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Ground sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

4. MANGLENDE BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke kan blive trukket på din konto til tiden, vil dit medlemsarmbånd blive spærret. Ground forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via inkassofirma, samt at rapportere dårlige betalere til RKI. Medlemsarmbånd vil først blive aktiveret igen, når restancen er betalt, og medlemmet har fremvist dokumentation herpå. Medlemskabet kan ikke ændres eller bero sættes, hvis der forefindes en manglende betaling. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Ground.

5. VARIGHED/MEDLEMSKAB

DIBS-aftale / automatisk kortbetaling er et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den pågældende periode udløber. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

6. BERO

DIBS-aftale / automatisk kortbetaling kan bero stilles for kr. 99 pr. gang – dog maksimalt 6 mdr. Foretagelse af bero skal ske via mail eller via personlig henvendelse i centret. Denne er gyldig for dokumentation for bero perioden. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for bero perioden. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. bero sætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Kontantmedlemskaber kan ikke bero stilles. Bero regler vedr. kampagner fremgår af kampagne vilkår.

Endvidere kan et medlemskab i Ground gebyrfrit bero sættes mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i Ground i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for bero perioden og skal fremvises til personalet i Ground.

7. OPSIGELSE

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab / automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse skal ske via mail til dit lokale center.

Ved opsigelse af dit medlemskab skal du som minimum tilkendegive at du ønsker at opsige medlemskabet og samtidig oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og tlf. nr.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse. Ved køb af kampagne kan medlemskabet først opsiges ved kampagnens udløb.

8. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

Ground forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centret senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft. Vær opmærksom på særlige priser hvis du har købt en kampagne. Efter endt kampagneperiode vil din månedlige pris ændres til standard pris jf. gældende prisliste.

9. TRÆNING OG OPHOLD I CENTERET

Er en person under 14 år, kan der ikke tegnes medlemskab i Ground. Personer under 18 år kan ikke melde sig ind i Ground uden at have en forælder eller værge som anden betaler. Al træning og ophold i centret sker på eget ansvar.

Du må gerne have din lift eller autostol med rundt i centret husk blot at udvise hensyn til de andre medlemmer.

Under træning skal der altid medbringes og benyttes et håndklæde samt anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Bar overkrop og bare fødder / klip-klapper er ikke tilladt. Udstyr og faciliteter skal ryddes op/tørres af efterhånden som træningen skrider frem.

Centret skal være forladt senest kl 00:05. Udløses alarmen, vil det medføre et vagttillæg på kr. 500.

10. PRIVAT VIRKSOMHED

Det er ikke tilladt at udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab. Dette gælder ligeså træningsvejledning, personlig træning og lign.

En overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt en bøde på kr. 500.

11. VIDEO/FOTO

Det er ikke tilladt at bruge Ground lokaler til optagelse af video samt billeder med henblik på markedsføring uden en forudgående aftale med Ground. Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage video i Ground omklædningsrum. Det er ikke tilladt at optage eller tage billeder af andre medlemmer uden deres tilladelser.

12. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm. Herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

13. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Ground. Ground tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk lov om erstatningsret på området. Der gives ikke garanti for vægttab.

14. VÆRDIGENSTANDE

Træningstasker mm. skal opbevares i vores garderobeskabe og må ikke medbringes i holdsale eller i træningsområdet. Ground bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Ej heller ved tyveri fra skabe.

15. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til at Ground må behandle og opbevare oplysninger om dig, kontakte dig telefonisk samt løbende sende nyheder og information pr. e-mail og SMS.

16. ÆNDRINGER/AFLYSNING AF HOLD M.V.

Ground forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold. Desuden kan Ground samme dag aflyse hold eller ændre instruktør / holdtype såfremt der er sygdom eller ikke nok tilmeldte på holdet. Det er derfor af stor vigtighed, at du har tilmeldt dig det / de hold, du ønsker at deltage på. Ligeledes er det vigtigt at få afmeldt sig hold, man alligevel ikke har mulighed for at deltage på.

Der vil blive pålagt et gebyr på kr. 50 for manglende fremmøde.

17. BOOKING OG AFBUD TIL HOLDTRÆNING OG PADEL TENNIS

Booking og afbud kan kun ske via www.ground.dk eller vores booking app ¨Sport Solution Booking¨. Der kan ikke bookes, afmeldes eller ændres via telefon / sms / e-mail eller Facebook. Afbud skal ske senest 2 timer før holdstart. Padel banen skal afmeldes 6 timer før banestart. Padel banen kan max bookes én gang pr. uge a’ 1 time.

Glemmer du at melde afbud på vores hold i vores holdsale, er gebyret ved DIBS / automatisk kortbetaling kr. 50,00. Gebyr bliver automatisk trukket via dit betalingskort ved næste trækning.

Glemmer du at melde afbud på vores Padel bane, er gebyret ved DIBS / automatisk kortbetaling kr. 150,00. Gebyret bliver automatisk trukket via dit betalingskort ved næste trækning.

OBS. Hvis du melder dig på Padel Banen med start kl. 23:00, gør vi opmærksom på, at centret lukker kl 00:00. Du skal derfor være ude af centret inden kl. 00:00.

18. FREMMØDE

Fremmøde sker automatisk i gaten, når du kommer senest 15 minutter før holdstart og allerede er tilmeldt. Vær opmærksom på at det kun er tilladt at fremmøde sig selv. Kom altid i god tid til timerne. Ved for sent fremmøde kan du, såfremt der er plads, deltage på timen. Personale kan ikke fremmøde dig. Ved for sent fremmøde vil der blive pålagt et gebyr på kr. 50-.

19. VENTELISTE

Står du på venteliste, og der bliver plads til dig, vil du få besked via sms. Sms kræver, at du er tilmeldt sms-service og har givet tilsagn til, at du vil kontaktes via sms. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding på venteliste er senest 2 timer før holdstart. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud. Ventelisten køres 10 min. før holdstart.

20. PROGRAMLÆGNING

Programlægning betales jf. gældende prisliste over medlemskabet eller via MobilePay. Afbud skal ske senest 2 timer før den aftalte tid, ellers pålægges et gebyr på kr. 125 for manglende fremmøde.

21. EGYM

Har du tilmeldt dig Ground +medlemskabet, skal I henvende Jer i receptionen for at få en tid til introduktion i eGym-maskinerne.

Hvis man ønsker at skifte fra et almindeligt Ground medlemskab til et Ground +medlemskab, er der et oprettelsesgebyr på 199,-.

Afbud til introduktion af eGym-maskinerne skal ske senest 2 timer før ellers pålægges der et gebyr på kr. 200.

22. FORTRYDELSESRET

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger udenfor for de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. For at gøre brug af din fortrydelsesret må du max have benyttet centret én gang. Der gives ikke penge retur for medlemsarmbånd ved brug af fortrydelsesret.

23. KVITTERING

Kvitteringen for køb af medlemskab sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

24. KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med DIBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

25. OPDATERING AF KORTDATA

Ved kontakt til GROUND kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Ground uden varsel inaktivere / afslutte medlemskabet.

26. DOPING

Ground er medlem af Anti Doping Danmark. Medlemmer er forpligtiget til at lade sig teste for doping, hvis repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter et medlem at lade sig teste, betragtes dette som en positiv prøve. En positiv prøve medfører øjeblikkelig bortvisning. Medlemmet skal endvidere betale for alle omkostninger forbundet med dopingtesten. En positiv prøve medfører en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i alle fitnesscentre, der er tilknyttet Anti-Doping Danmarktil