Persondatapolitik Ground

Generelt
GROUND er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler på vegne af dig. Det er vores mål, at du til enhver tid er tryg ved behandlingen, og at vi til enhver tid behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er derfor af stor vigtighed for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsespolitikken forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvorfor og hvordan de indsamles samt hvordan oplysningerne behandles. Databeskyttelsespolitikken forklarer også dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger.

Hvad er persondata
Persondata er alle de personlige oplysninger, der kan identificere dig, herunder fulde navn, adresse, CPR-nummer, billede, mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger samt evt. firmarelation.

Persondatapolitik
Når du opretter et medlemskab i GROUND, accepterer du, at GROUND behandler og indsamler oplysninger om dig. Vi indsamler kun de obligatoriske personoplysninger, der er nødvendige for at oprette og administrere dit medlemskab. Med andre ord betyder dette, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i GROUND, uden at afgive nedenstående personlige oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Billede
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Kreditkortoplysninger
  • Samt evt. firmarelation

Herudover indsamler vi data om din besøgshistorik i vores centre samt information om diverse tilkøb i centret, herunder, men ikke begrænset til, personlig træning.

GROUND anvender ikke dine oplysninger til andre formål.

Videoovervågning
Dokumentation med videoovervågning bliver alene brugt i begrænset omfang. Der vil blive brugt videoovervågning som dokumentation i tilfælde af tyveri eller overfald af medlemmer og ansatte. Dette med henblik på at øge medlemmernes og medarbejderes sikkerhed og tryghed.

Opbevaringsperiode
Det fremgår af persondataforordningen, at der alene må opbevares personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de pågældende oplysninger blev indhentet til.

GROUND opbevarer oplysningerne om dig i op til 3 år efter, at dit medlemskab er ophørt.
Herefter vil alle oplysninger om dig blive slettet.

Modtagere af dine persondata
I særlige tilfælde er vi forpligtede til at videregive dine personoplysninger til tredje part. Dette vil typisk ske til offentlige myndigheder, advokatfirmaer, revisionsfirmaer, forsikringsselskaber eller pengeinstitutter. Eksempler herpå kan være doping-sager eller inkasso-sager.

Cookies
Cookie er en datafil, der bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. Cookies kan ikke indeholder skadelige programmer eller virus. GROUND anvender cookies til at målrette hjemmesiden til dine behov samt interesser med henblik på at sikre en optimal brugeroplevelse. Når du bruger www.ground.dk, accepterer du anvendelsen af cookies til ovennævnte formål.

Indsigelsesret
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
Videomateriale fra vores overvågning udleveres dog alene til politiet.

Ret til berigtigelse
Du har til enhver tid ret til at få vildledende eller urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til at klage
Hvis du mener, at GROUND har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

Kontakt
Spørgsmål eller henvendelser angående GROUNDs håndtering af dine oplysninger skal ske til:

GROUND ApS
Thriges Plads 3-7
5000 Odense C
Tlf: 27383830